Замовте дзвінок Напишіть нам

м. Київ,

пр. Повітрофлотський, 20/1

Працюємо: пн-пт 9:00-18:00

Працюємо по всій Україні

Про порядок усиновлення дитини

Згідно зі статтею 207 Сімейного кодексу України усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.

Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення. Подання такої заяви має бути особистим і через представника не допускається (стаття 223 Сімейного кодексу України). Слід знати, що заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Оскільки процедура усиновлення досить складна, потребує чималих затрат часу, збирання великої кількості документів, умовно розділимо її на два етапи: адміністративний та судовий.

Перший етап – адміністративний.

Перед поданням заяви до суду особа, яка бажає усиновити дитину повинна стати на облік у службі у справах дітей за місцем свого проживання, тобто пройти адміністративну процедуру.

Так, згідно з пунктом 21 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року №905 (далі по тексту Порядок) облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей за місцем проживання таких громадян.

У відповідності до пункту 22 Порядку громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. Коли один з подружжя не може особисто з'явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:

1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку;

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

7) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням – (свідоцтва про право власності на житло, договору найму (оренди) житла).

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7 цього пункту, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті. Витребування у заявників документів, не зазначених у цьому пункті, не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

Згідно з пунктом 23 Порядку під час приймання документів заявникам роз'яснюються порядок та умови усиновлення, права і обов'язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок здійснення контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини, про що складається акт за затвердженою Мінсоцполітики формою.

За наслідками перевірки поданих документів, обстеження житлово-побутових умов проживання заявників служба у справах дітей складає відповідний висновок.

Відповідно до пункту 27 Порядку, - висновок про можливість бути усиновлювачами оформляється згідно з визначеними Мінсоцполітики вимогами на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником, засвідчується печаткою та видається кандидатам в усиновлювачі.

Разом з висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника (заступника керівника) служби у справах дітей документи, подані кандидатами в усиновлювачі, із зазначенням служби у справах дітей, в якій вони перебувають на обліку, та облікового номера.

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами становить один рік від дати видачі. Строк дії висновку може бути продовжений, але не більш як на один рік.

Отже, лише пройшовши процедуру обліку, подавши всі вище перелічені документи та отримавши висновок та інші документи від служби у справах дітей особа, яка бажає усиновити дитину може звернутися до суду.

Другий етап – судовий.

Згідно зі статтею 251 Цивільного процесуального кодексу України (далі по тексту ЦПК) заява про усиновлення дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування, подається до суду за місцем їх проживання.

Стаття 252 ЦПК встановлює вимоги до змісту заяви. Зокрема, заява про усиновлення дитини повинна містити: найменування суду, до якого подається заява, ім'я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров'я дитини. Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір'ю або батьком дитини. До заяви про усиновлення дитини за наявності мають бути додані такі документи:

1) копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, - при усиновленні дитини одним із подружжя;

2) медичний висновок про стан здоров'я заявника;

3) довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;

4) документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;

5) квитанція банку про сплату судового збору за подання заяви.

На практиці заявники разом із заявою подають до суду той самий пакет документів, який попередньо був отриманий ними від служби у справах дітей.

За результатами розгляду заяви про усиновлення суд ухвалює рішення про усиновлення дитини.

Враховуючи те, що справи про усиновлення є одними з найбільш складних, потребують ретельної підготовки, особі, яка бажає усиновити дитину, бажано попередньо звернутися за правовою допомогою з цього питання до юриста або адвоката.

Вернуться
Спори з банками
Безкоштовна правова допомога
Юридична допомога
п»ї